DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY TARGOWEJ OD 1992 ROKU  GWARANCJA SOLIDNOŚCI I JAKOŚCI

RZETELNOŚĆ POTWIERDZONA NAGRODAMI, REFERENCJAMI I REKOMENDACJAMI

PEŁNA OFERTA USŁUG TARGOWYCH W KRAJU I W EUROPIE RZESZA ZADOWOLONYCH WYSTAWCÓW


Stoiska sytemowe

Stoiska mieszane

Stoiska niesystemowe

Stoiska zewnętrzne
Cz�onek Polskiej Izby Przemys�u Towarowego Mi�dzynarodowe Targi Pozna�skie Rekomendacja Polskiej Izby Przemys�u Towarowego Stoiska z rekomendacj� Polskiej Izby Przemys�u Towarowego Firma  z rekomendacj� Polskiej Izby Przemys�u Towarowego
We are reliable and honest in business. Please check us out!
We monitor our payment claims
Legal counsel secures us