Stoiska zewnętrzne – Stoiska targowe

stoiska wystawiennicze indywidualne projekty kompleksowa zabudowa stanowisk stoiska wystawiennicze indywidualne projekty kompleksowa zabudowa stanowisk

Stoiska zewnętrzne
autonomiczne pawilony targowe lub zabudowa z namiotem targowym

Przykłady realizacji

Cz�onek Polskiej Izby Przemys�u Towarowego Mi�dzynarodowe Targi Pozna�skie Rekomendacja Polskiej Izby Przemys�u Towarowego Stoiska z rekomendacj� Polskiej Izby Przemys�u Towarowego Firma  z rekomendacj� Polskiej Izby Przemys�u Towarowego
We are reliable and honest in business. Please check us out!
We monitor our payment claims
Legal counsel secures us