Przydatne linki

Kompendium wszelkiej wiedzy targowej

strona Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Wiedza ogólna o sprawach targowych

statystyki targowe dla rynku polskiego

kompendium wiedzy o marketingu targowym - vademecum wystawcy

Poradnik targowy (strony PIPT) - zwrot inwestycji w targi, jak zapewnić sobie sukces na targach, kontrola skuteczności targów, badania marketingowe, wskaźniki oceny efektów wystąpienia targowego

Jak się przygotować do targów ?

 

Portale marketingowo-targowe :

www.targi.com

www.marketing-news.pl

www.brief.pl

Jakie targi i gdzie ?

strona Wydawnictwa "Media-Expo", wydającego rocznik "Świat Targów" - zamówienie

strona Targów Kielce - kalendarz targów

link do pozostałych organizatorów targów Polsce

linki do izb handlowo-gospodarczo-przemysłowych niektórych krajów, na terenie RP

strona Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

strona Targów Monachijskich - po polsku

strona Targów Hanowerskich

strona Targów Duesseldorfskich

strona Targów Norymberskich

strona Targów Frankfurckich - po polsku

strona polskiego przedstawiciela Targów Hamburskich i Sztuttgarckich

strona Tragów Lipskich - po polsku

strona Targów Kolońskich

Partnerskie Izby Gospodarcze - źródło informacji o organizowanych przez Izby misjach gospodarczych, targach branżowych i wystawach (strony PIPT)

Wybrane przedstawcielstwa targów zagranicznych w Polsce

Messe Duesseldorf GmbH - A.S. Messe Consulting

Hamburg Messe i Messe Stuttgart - Fair Support & Service

Deutsche Messe AG - Ewa Samkowska Targi Hanowerskie

Koelnmesse GmbH - Przedstawicielstwo Targów Koelnmesse w Polsce

Leipziger Messe GmbH - Targi Lipskie Polska

Messe Munchen GmbH - Biuro Targów Monachijskich w Polsce

Veletrhy Brno - Agencję Promocji Eksportu

Dofinansowanie wystawiennictwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - wyszukiwarka dotacji

Wykaz Regionalnych Programów Operacyjnych przyjętych przez Zarządy Województw RP na lata 2007-2013.
Możliwości dofinansowania uczestnictwa w targach i wystawach za granicą :

 1. Województwo Dolnośląskie :
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Działanie 1.2. "Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji otoczenia biznesu".
  http://rpo.dolnyslask.pl
 2. Województwo Kujawsko-Pomorskie :
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 5.5."Promocja i rozwój markowych produktów", Oś priorytetowa 8. "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw"
  https://kujawsko-pomorskie.pl
 3. Województwo Lubelskie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy
  http://lawp.lubelskie.pl
 4. Województwo Lubuskie :
  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubuskiego, Działanie 2.3. poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.
  http://www.lrpo.lubuskie.pl
 5. Województwo Łódzkie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. Działanie 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
  http://www.rpo.lodzkie.pl
 6. Województwo Małopolskie :
  Małopolski Regionalny Program Operacyjny nie przewiduje możliwości bezpośredniego dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
 7. Województwo Mazowieckie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego nie przewiduje możliwości bezpośredniego dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
  https://www.mazowia.eu/
 8. Województwo Opolskie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego nie przewiduje możliwości dofinansowania przedsiębiorców uczestniczących w zagranicznych targach i wystawach.
 9. Województwo Podkarpackie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu.
  https://www.wrotapodkarpackie.pl/
 10. Województwo Podlaskie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Działanie 1.2.2. "Promocja gospodarcza regionu".
 11. Województwo Pomorskie :
    Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Działanie 1.1.1. "Mikroprzedsiębiorstwa", Działanie 1.1.2. "Małe i średnie przedsiębiorstwa" Działanie 1.6. "Promocja Gospodarcza Regionu".
 12. Województwo  Śląskie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa  Śląskiego, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP.
 13. Województwo Świętokrzyskie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa  Świętokrzyskiego, Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora Mikro i MŚP.
 14. Województwo Warmińsko-Mazurskie :
  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.
 15. Województwo Wielkopolskie :
  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki.
  https://wrpo.wielkopolskie.pl
 16. Województwo Zachodniopomorskie :
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 1. Działanie 1.3.2. Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym.
  http://www.um-zachodniopomorskie.pl

Instytucje pomocne wystawcom w Polsce

Serwis Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Formularz zamówienia projektu stoiska na targi w Polsce i Europie

formularz zamówienia projektu stoiska w firmie ANTARES

 

Dziękujemy za pomoc w redakcji tej strony Panu red. Sławomiowir Erkiertowi z wydawnictwa "InPlus Media" z Poznania

GRUPA ANTARES nie bierze odpowiedzialności za działania instytucji, do których kierują Państwa powyższe linki. Nie bierzemy też odpowiedzialności za aktualność informacji pod tymi linkami i ich aktywność. Wiadomości z tej strony mają charakter pomocniczy i nie są żądną ofertą w rozumieniu "Prawa Handlowego".

 

t